Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Лондон: за 16 років закрили 500 церков, а відкрили 423 мечеті

Мусульманський світ під приводом міграції завойовує Європейський континент. Поки що цей процес йде демографічним та  політичним шляхом. Не виключенням є, як твердять багато політиків та експертів, він переросте у великі громадянські війни. Еміграція – це бомба сповільненої дії для усіх європейських народів. Її ретельно фінансують та лобіюють в урядах більшості держав ЄС. Головна мета є зруйнувати християнство і силою насадити закони Шаріяту.

2 квітня на сайті Gatestone Institute Inc in New York (gatestoneinstitute.org)  були опубліковані такі дані: з 2001 року 500 християнських церков були закриті в британській столиці. У той же період були відкриті 423 мечеті.

Численність Англіканської Церкви знизилася з 21-17% в період з 2012 по 2014 рік, що становить 1,7 млн чоловік, в той час як мусульманське населення в інших великих містах Великобританія значно зросло і на  даний час складає 15,8% населення міста Манчестер, 21,8% – Бірмінгема і 24,7% – Бредфорда. Існує 100 «суддів» шаріату, які визнані урядом. Мером Лондона був обраний мусульманин.

Храм Святого Петра було перетворено в мечеть Мадіна. Подібні ситуації відбулися також з протестантськими та єврейськими  релігійними спорудами. В даний час  у Лондоні тільки 679 тисяч християн: в парафії Святого Георгія, храм, який може вмістити 1230 осіб, залишилося тільки 12 парафіян, з парафії Святої Марії – 20 вірних.

Вже не тільки люди, але ціла культура зі своїми традиціями знаходиться на стадії зникнення… у власному домі.

“Мігранти домінуватимуть в Європі: якщо не зброєю, то лонами їх і наших жінок. Де молоді мусульманські чоловіки поселяються, там європейські жінки залишаються вагітними, вони утворюють сім’ї підкорені законам Корану, які вимагають в держави побудови мечеті та економічних субсидій (за підтримки мерів, префектур і парафій)”, – стверджує Роберто де Маттей, італійський історик.

share
1 Response
 • lorenzoJHWH
  Травень 22, 2017

  мечеті moschea, 22 maggio 2017 nella globalizzazione, l’islamizzazione, World News islamizzazione. Il mondo musulmano, con il pretesto della migrazione guadagnare continente europeo. Mentre questo processo è un mezzo demografiche e politiche. Nessuna eccezione sono come dicono molti politici ed esperti, diventerà una grande guerra civile. L’emigrazione – una bomba a orologeria per tutte le nazioni europee. La sua attenzione finanziare e fare pressione sui governi nella maggior parte dei paesi dell’UE. L’obiettivo principale è quello di distruggere il cristianesimo e il potere di imporre leggi Shariyatu.
  2 aprile presso Gatestone Institute Inc a New York (gatestoneinstitute.org) ha pubblicato le seguenti informazioni: 2001 500 chiese cristiane sono state chiuse nella capitale britannica. Nello stesso periodo di 423 moschee erano aperte.
  La molteplicità della Chiesa anglicana è sceso 21-17% nel periodo 2012-2014, che rappresenta 1,7 milioni di persone, mentre la popolazione musulmana in altre grandi città del Regno Unito è aumentato significativamente ed ora rappresenta il 15,8% della popolazione di Manchester , 21,8% – 24,7% e Birmingham – Bradford. Ci sono 100 “giudici” della sharia che sono riconosciuti dal governo. Sindaco di Londra è stato eletto musulmana.
  Chiesa di San Pietro è stata trasformata in una moschea di Medina. Situazioni simili sono stati anche edifici religiosi protestanti ed ebrei. Attualmente a Londra solo 679.000 cristiani nella parrocchia di San Giorgio, il tempio, che può contenere 1.230 persone, hanno solo 12 parrocchiani della parrocchia di Santa Maria – 20 fedeli.
  Non è solo le persone, ma un’intera cultura con le loro tradizioni è in fase di estinzione … a casa.
  “I migranti dominano in Europa, se non le armi, le loro pance e le nostre donne. là dove giovani musulmani stabilirono le donne europee sono in stato di gravidanza, formano una famiglia soggiogata dalle leggi del Corano, che richiedono la costruzione dello stato di moschee e sussidi economici (con il supporto dei sindaci, prefetture e parrocchie), “- dice Roberto de Mattei, storico italiano.

  What do you think?

  Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

  *