Що таке «гендер»? (54 гендера за версією Фейсбук)
Гендер політика, ЛГБТ законодавство, ЛГБТ законодавство, Новини України, Сексуальне виховання

Що таке «гендер»? (54 гендера за версією Фейсбук)

«Сексуальна орієнтація», «гендерна ідентичність» (далі СОГІ).
У листопаді 2015 року розгляд Верховною Радою цього документу, збурив широку громадськість і викликав чимало протестів. Тоді багаторазові голосування відбувалися під тиском окремих лобістів інтересів ЛГБТ, а законопроект № 3442 був проголосований з 17-ої (!) спроби з грубими порушеннями закону про Регламент Верховної Ради.
З чого така наполегливість мати у Трудовому Кодексі поняття СОГІ? Чому хтось вважає, що редакція, де прописано що забороняється дискримінація за будь-якими ознаками не є достатньою? Чому наполягають саме на включення СОГІ, а не, наприклад, заборону дискримінації інвалідів, вагітних, судимих, похилого віку та інших?
 
Спробуємо розібратися.
 
Аналіз законодавства зарубіжних держав дає підстави провести такий логічний ланцюг:
спочатку ухвалюються законодавчі положення про заборону дискримінації за ознаками СОГІ лише у трудовій сфері, потім – в інших сферах суспільного життя, далі ухвалюються закони, що легалізують одностатеві партнерства, потім – одностатеві шлюби, потім таким партнерствам і шлюбам законодавство надає права на усиновлення дітей та штучну репродукцію, потім законодавством забороняються “промови ненависті” та “злочини на грунті сексуальної орієнтації” відносно ЛГБТ із застосуванням цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності. Деякі держави пішли ще далі: наприклад, австралійські паспорти мають три опції в рубриці “гендер”: “жіночий”, “чоловічий” та “невизначений” відповідно до національного керівництва з боротьби проти дискримінації відносно трансгендерів та інтерсексуалів. 
Цього місяця Уряд України затвердив новий порядок проведення ґендерно-правової експертизи чинного законодавства, нормативно-правових актів, які підлягають державній реєстрації, проектів нормативно-правових актів, та форми висновків. Це передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2018 р. № 997.
Багато людей не розуміють сучасне значення слова «гендер» та необачно плутають його із значенням слова «стать». І якщо ми маємо дві природні статі (чоловіча та жіноча), то з «гендером» не все так просто.
 
На сьогодні нараховують більш ніж 50 видів гендеру! Так, за інформацією Associated Press, Фейсбук вже розглядає нові можливості гендерної ідентифікації для мешканців США, а саме (редакція Альянсу не наважилась перекласти термінологію на українську):
 
1. Agender – бесполый
2. Androgyne – андроген, гермафродит (мужчиноженщина)
3. Androgynous – мужеженственный (внутренне, по ощущениям)
4. Bigender – ощущающие себя в разное время то мужчиной, то женщиной
5 Cis – латинск. «пред-», т.е. «недо-» (без негативной коннотации)
6. Cis Female – предженский, недоженский
7. Cis Male – предмужской, недомужской
8. Cis Man – предмужчина, недомужчина
9. Cis Woman – предженщина, недоженщина
10. Cisgender – предполовой, недополовой
11. Cisgender Female – женский предпол, недополовой женский
12. Cisgender Male – мужской предпол, недополовой мужской
13. Cisgender Man – предполовой мужчина, недополовой мужчина
14. Cisgender Woman – предполовая женщина, недополовая женщина
15. Female to Male – от женского к мужскому
16. FTM – женщина, хирургически, внешне, принявшая облик мужчины
17. Gender Fluid – неустойчивый, «текучий»
18. Gender Nonconforming – отрицающий традиционную классификацию
19. Gender Questioning – пол, остающийся под вопросом
20. Gender Variant – пол, допускающий несколько вариантов
21. Genderqueer – свой особенный, своеобычный
22. Intersex – межполовой
23. Male to Female – от мужчины к женщине
24. MTF – мужчина, хирургически, внешне, принявший облик женщины
25. Neither – ни тот, ни другой (из двух традиционных)
26. Neutrois – стремящиеся устранить половые признаки во внешнем виде
27. Non-binary – отрицающий систему двух полов
28. Other – другое
29. Pangender – всеобщеполовой
30. Trans – переходной к другому полу
31. Trans Female – переходной к женскому половому состоянию
32. Trans Male – переходной к мужскому половому состоянию
33. Trans Man – переходной к мужчине
34. Trans Person – переходной к лицу, вне половой классификации
35. Trans Woman – переходной к женщине
36. Trans(asterisk) – переходной к другому полу (* – с сохранением тайны)
37. Trans(asterisk)Female – переходной к женскому половому состоянию (*)
38. Trans(asterisk)Male – переходной к мужскому половому состоянию(*)
39. Trans(asterisk)Man – переходной к мужчине(*)
40. Trans(asterisk)Person – переходной к лицу, вне половой классификации(*)
41. Trans(asterisk)Woman – переходной к женщине(*)
42. Transexual – транссексуальный
43. Transexual Female – женский траннсексуальный
44. Transexual Male – мужской транссексуальный
45. Transexual Man – мужчина транссексуал
46. Transexual Person – лицо траннсексуал
47. Transexual Woman – женщина транссексуал
48. Transgender Female
49. Transgender Male
50. Transgender Man
51. Transgender Person
52. Transgender Woman
53. Transmasculine – «за пределами мужского» (фантазии на тему мужского пола)
54. Two-spirit – две души, «двудушный» (без негативной коннотации)
 
Технологічні засоби для перевірки належності особи до того або іншого гендеру в світі відсутні, отже, беззастережне введення до трудового законодавства заборони дискримінації за ознаками СОГІ призводитиме до численних зловживань. Так, якщо ви по своїй несучасності й дрімучості раптом образили когось, некоректно назвавши його гендер – на вас вже можуть поскаржитись за дискримінацію.
Не всі країни Європи позитивно ставляться до СОГІ.
 
Конституції Польщі, Литви, Латвії, Болгарії, Молдови, Чорногорії, Сербії, Угорщини забороняють одностатеві шлюби шляхом визначення шлюбу як союзу чоловіка та жінки. На референдумах у Словенії та Хорватії більшість виборців проголосували проти легалізації одностатевих шлюбів. Закон Литви про захист неповнолітніх від впливу негативної публічної інформації 2002 р. був доповнений змінами 2009 р., які до шкідливої інформації віднесли також демонстрацію і розповсюдження в місцях, де можуть бути неповнолітні, гомосексуальних, бісексуальних чи полігамних відносин.
 
Інтимна сфера буття людини, звісно, не повинна бути предметом правового регулювання і, відповідно, втручання з боку держави, але лише в тому випадку, коли вона не має впливу на суспільство. Тому посилання захисників “прав” ЛГБТ (лесбійок, гомосексуалів, бісексуалів, трансгендерів) на положення тих міжнародно-правових актів, які забороняють втручання в особисте життя людини (наприклад, стаття 17 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права 1966 р. стаття 8 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 р., не є достатньою мірою обґрунтованими, адже питання ідентифікації людини як представника ЛГБТ завжди має соціальний вимір. Питання свободи ЛГБТ-спільноти від дискримінації потребує широкого публічного обговорення, оскільки рух за визнання “прав” ЛГБТ виводить інтимні відносини з внутрішньої сфери на зовнішню, перетворюючи їх на суспільні відносини, що зумовлює необхідність ухвалення рішень на загальнодержавному рівні.
 
Спосіб життя ЛГБТ є явищем новим, до кінця не вивченими, а також непередбачуваними в соціальному, психологічному, фізіологічному, генетичному плані. Такі наслідки можна прослідкувати через декілька поколінь. Тому вважаємо за доречне застосовувати до способу життя ЛГБТ принцип перестороги, визнаний в праві ЄС та міжнародному екологічному праві.
 
Суть цього принципу (англ. – precautionary principle) можна висловити таким чином: якщо існують підстави вважати, що певна технологія або діяльність може завдати шкоди довкіллю, здоров’ю чи життю людей, і при цьому існує наукова невизначеність щодо природи і розміру такої шкоди, заходи з попередження та відвернення цієї шкоди є необхідними і цілком виправданими, що означає правомірність заборони такої діяльності чи продукції. ЄС досить активно застосовує згаданий принцип з метою захисту прав своїх споживачів, його було визнано у відповідних документах Євросоюзу загальною звичаєвою нормою міжнародного права та загальним принципом права. Про шкоду від способу життя ЛГБТ говорять психологи, педагоги, медики, то чому в одних випадках ми застосовуємо принцип перестороги, а в інших – ні?
 
Транссексуалізм та трансвестизм досі є психічними хворобами (!) за останнім Міжнародним класифікатором хвороб ВООЗ (МКХ – 10). Та й виключення гомосексуалізму з цього списку у 1992 р. відбувалось під тиском ЛГБТ-лоббі, чому противилась, наприклад, Американська психіатрична асоціація.
 
З огляду на значний суспільний резонанс та гостроту обговорюваних проблем вважаємо за необхідне здійснити наступні кроки:
 
1) звернутися до відповідних офіційних структур з метою провести всебічне експертне дослідження явища СОГІ (біоетичне, медичне, психіатричне, психологічне, педагогічне, соціологічне, культурологічне, правове дослідження);
 
2) зупинити процес внесення змін відповідних нормативно-правових актів; ініціювати обговорення зазначених питань на рівні регіональних та місцевих громад (в контексті децентралізації влади).

Залишити відповідь

*