ЗАТВЕРДЖЕНО НОВИЙ ПОРЯДОК ҐЕНДЕРНО-ПРАВОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЗАКОНОДАВСТВА
Гендер політика, ЛГБТ законодавство, Новини, Новини України

ЗАТВЕРДЖЕНО НОВИЙ ПОРЯДОК ҐЕНДЕРНО-ПРАВОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЗАКОНОДАВСТВА

Уряд затвердив новий порядок проведення ґендерно-правової експертизи чинного законодавства, нормативно-правових актів, які підлягають державній реєстрації, проектів нормативно-правових актів, та форми висновків. Це передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2018 р. № 997.

Метою проведення гендерно-правової експертизи є:

  • проведення комплексного дослідження законодавства та проектів нормативно-правових актів у частині їх відповідності міжнародним договорам України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та резолюціям міжнародних конференцій, міжнародних організацій, їх органів з прав людини стосовно дотримання принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
  • запобігання прийняттю та наявності нормативно-правових актів, положення яких не відповідають принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Гендерно-правова експертиза проектів нормативно-правових актів проводиться розробником проектів актів і Мін’юстом під час проведення правової експертизи.

Експертиза законодавства проводиться щодо законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів щороку до 31 грудня.

Під час проведення гендерно-правової експертизи актів законодавства обов’язково застосовуються: Конституція України, Закони України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про протидію торгівлі людьми».

Результати гендерно-правової експертизи проекту нормативно-правового акта як складової частини правової експертизи відображаються у висновку Мін’юсту, форма якого затверджується наказом Мін’юсту.

У висновку наводяться конкретні положення акта законодавства, які потребують внесення змін, з обов’язковим обґрунтуванням прийняття такого рішення, а також у разі необхідності вжиття інших заходів, що сприятимуть удосконаленню правового регулювання у відповідній сфері.

Також можуть наводитися пропозиції щодо необхідності перегляду інших актів законодавства, які стосуються цього ж питання.

За ініціативою фізичних, юридичних осіб та громадських об’єднань може проводитися громадська гендерно-правова експертиза проектів нормативно-правових актів.

Для проведення гендерно-правової експертизи законодавства Мін’юст може залучати в установленому порядку фахівців державних органів, підприємств, установ, організацій, а також представників наукових установ, громадських об’єднань та міжнародних організацій.

У разі встановлення невідповідності акта законодавства принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків Мін’юст надсилає висновок з обґрунтованими зауваженнями органові, що прийняв такий акт.

Копія такого висновку також надсилається Мінсоцполітики та Кабінетові Міністрів України. Мінсоцполітики протягом 30 календарних днів з дати отримання висновку за результатами його розгляду визначає доцільність внесення змін та ініціює перед Кабінетом Міністрів України таке завдання.

 

Джерело

Залишити відповідь

*